Η προθεσμία για κατάθεση Μηχανογραφικού (για όσους συμμετείχαν στις πανελλαδικές) ή/και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (για όλους όσους αποφοίτησαν για εισαγωγή σε δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. πρώην Ι.Ε.Κ.) ορίστηκε από την Τρίτη 9 Ιουλίου, έως και την Πέμπτη 18 Ιουλίου.

Για τους υποψήφιους που χρειάζονται κάτι σχετικά με το μηχανογραφικό, όπως π.χ. τροποποίηση ήδη οριστικοποιημένου μηχανογραφικού (γίνεται μόνο από το σχολείο), έκδοση password κλπ, το σχολείο θα λειτουργήσει την Τρίτη 16 Ιουλίου σε πρωινό ωράριο (8:00-14:00) και την Παρασκευή 12 Ιουλίου και την Πέμπτη 18 Ιουλίου, σε βραδινό ωράριο (17:00 – 21:30). Ειδικά η έκδοση νέου password και εφόσον ο υποψήφιος είχε δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), μπορεί να γίνει και μέσα από την εφαρμογή του ΜΔ με την επιλογή «Υπενθύμιση κωδικού ασφαλείας», χωρίς μετάβαση στη σχολική μονάδα. Επίσης, οι υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με το μηχανογραφικό, μπορούν να επικοινωνήσουν  με το τηλέφωνο 6944294862.

Προσοχή οι υποψήφιοι του 10% που δεν έκαναν εφέτος αίτηση συμμετοχής στις Πανελλαδικές από το σχολείο μας, θα πρέπει να απευθυνθούν (για password κλπ) μόνο σε πρωινό ΕΠΑΛ.

Κατάθεση Μηχανογραφικών Δελτίων και Παράλληλων Μηχανογραφικών Δελτίων