Οι υποψήφιοι ΑΕΙ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και θα καταθέσουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ (πρώην ΔΙΕΚ) παρακαλούνται να προσέλθουν στο σχολείο κατά τις ώρες 18:00-21:00 μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου  για να δημιουργήσουν κωδικούς με τους οποίους θα εισέλθουν στην σχετική εφαρμογή. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και όσοι δεν έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά θέλουν να καταθέσουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ.