Η προθεσμία για κατάθεση μηχανογραφικού ορίστηκε από την Παρασκευή 8 Ιουλίου, έως τη Δευτέρα 18 Ιουλίου.
Για τους υποψήφιους που χρειάζονται κάτι σχετικά με το μηχανογραφικό, όπως π.χ. τροποποίηση ήδη οριστικοποιημένου μηχανογραφικού (γίνεται μόνο από το σχολείο), έκδοση password κλπ, το σχολείο, εκτός από τις κανονικές ημέρες εφημερίας, θα λειτουργήσει και την Τετάρτη 13 Ιουλίου και την Δευτέρα 18 Ιουλίου, σε βραδινό ωράριο 17:00 – 21:30. Ειδικά η έκδοση νέου password και εφόσον ο υποψήφιος είχε δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), μπορεί να γίνει και μέσα από την εφαρμογή του ΜΔ με την επιλογή «Υπενθύμιση κωδικού ασφαλείας», χωρίς μετάβαση στη σχολική μονάδα. Επίσης, οι υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με το μηχανογραφικό, μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 6948212533.
Προσοχή! Οι υποψήφιοι του 10% που δεν έκαναν εφέτος αίτηση συμμετοχής στις Πανελλαδικές από το σχολείο μας, θα πρέπει να απευθυνθούν (για password κλπ) μόνο σε πρωινό ΕΠΑΛ.

08-07-22 Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, έτους 2022