1ο Ε.Κ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ – 2o ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΣΠΕΤΣΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019