Κατασκευή χαλύβδινου λέβητα ισχύος 50.000 kcal, από τους μαθητές του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας στο Εργαστήριο Θερμικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων του 1ου Ε.Κ. Δυτικής Αττικής.