ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ Ελευσίνας - Κελεός:

Διευθυντής: Χαρίλαος Ροδάκης ΠΕ86
Υποδιευθύντρια: Μαρία Νεκταρίδου ΠΕ06ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ,του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ και του 1ου ΕΚ Δυτικής Αττικής

Από το Σεπτέμβριο 1973 μέχρι το Φεβρουάριο 1975 οι σχολικές μονάδες Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ελευσίνας στεγάστηκαν σε μισθωμένο διδακτήριο στην οδό Θηβών (μετέπειτα Ηρώων Πολυτεχνείου). Από το Φεβρουάριο 1975 μέχρι το Σεπτέμβριο 1985 οι παραπάνω σχολικές μονάδες στεγάστηκαν σε συγκρότημα μισθωμένων διδακτηρίων. Στην οδό Θήρων 79 στην Ελευσίνα. Από τον Οκτώβριο 1985 μέχρι τον Αύγουστο του 1991 οι παραπάνω σχολικές μονάδες στεγάστηκαν παράλληλα σε συγκρότημα μισθωμένων διδακτηρίων στην οδό Θήρων 79 στην Ελευσίνα και στα διδακτήρια στην οδό Γέλας στην Ελευσίνα. Από το Σεπτέμβριο του 1991 οι παραπάνω σχολικές μονάδες στεγάζονται σε δύο διδακτήρια των οποίων ιδιοκτήτης είναι το Δημόσιο, στην οδό Γέλας 1. Το κτήριο αιθουσών θεωρητικής διδασκαλίας, που χρησιμοποιείται σήμερα αποπερατώθηκε το 1985 και το κτήριο των Εργαστηρίων (1ο ΕΚ Δυτικής Αττικής) το 1991.