Τηλέφωνα:   210-5543443 (Εσπερινό ΕΠΑΛ Ελευσίνας – Γραμματεία)

 Τηλέφωνα: 210-5561693 (Εσπερινό ΕΠΑΛ Ελευσίνας Διευθυντής)

 e-mail: mail@epal-esp-elefs.att.sch.gr

Διεύθυνση:  Γέλας 1, Ελευσίνα 

Τ.Κ. 19200

Ωράριο: 17:00-21:30