ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΔ

Οι υποψήφιοι ΑΕΙ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και θα καταθέσουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ (πρώην ΔΙΕΚ) παρακαλούνται να προσέλθουν στο σχολείο κατά τις ώρες 18:00-21:00 μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου  για να δημιουργήσουν κωδικούς με τους οποίους θα εισέλθουν στην σχετική εφαρμογή. Το ίδιο…

Περισσότερα