Κατάθεση Μηχανογραφικών Δελτίων και Παράλληλων Μηχανογραφικών Δελτίων

Η προθεσμία για κατάθεση Μηχανογραφικού (για όσους συμμετείχαν στις πανελλαδικές) ή/και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (για όλους όσους αποφοίτησαν για εισαγωγή σε δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. πρώην Ι.Ε.Κ.) ορίστηκε από την Τρίτη 9 Ιουλίου, έως και την Πέμπτη 18 Ιουλίου. Για τους υποψήφιους που χρειάζονται κάτι σχετικά με το μηχανογραφικό, όπως π.χ. τροποποίηση ήδη οριστικοποιημένου μηχανογραφικού (γίνεται μόνο…

Περισσότερα